Tuesday, 28 September 2010

руби

руби е дума за която мисля
когато те погледна
мирише на хрупкави устни
преди да ги оближа
тя е украса
в отвратителна енчилада
от мокри фантазии
и трошливи вени
копа е толкова руби
а празникът
е в разгара на лятото