Tuesday, 23 November 2010

както е

както мислех
както се съмнявах
както го исках
както се страхувах че не е
както знаех че е
както не вярвах
както вярвах
както се надявах
както обичах
както обичам
както правех всичко
както грешах
както виждаш
както не гледаш
както валеше
както си в мен
както заспиваш
както са меки устните ти
както блестят очите ти
както е есен
както е неистина
както е истина
както няма да свърши
както вече сме
както е....