Thursday, 28 November 2013

тилт

от ръба на небето
надничат феникси

нататък е празно
докато не реша друго

няма как
да си тръгна без дъжд

събирам трохите магия
във джоб нарисуван
с тебешир на тротоара
и се радвам че праха
е полепнал по пръстите
няма време
колко секунди ми трябват
да ти кажа
обичам
те