Thursday, 25 September 2014

would that be...

would that be love if it was evident
would that be love if it was finite
would that be love if we were ordinary
would that be love if pain was pale

would that be you if I could touching you
would that be you if I could loudly
                                                    spell your name
would that be you if fall was not your pallet
would that be you if eyes were dry 

would that be me if there was not you
would that be me if all my days were just a sketch 
would that be me without my starve to taste you
would that be me if couldn't play you in a string of violin 

would that be us if this is just a love
would that be us if not to live beyond
would that be us if I mystery was misery 
would that be us if words were dead and colors – dark

lay down my love
ley down and sleep
would that be true

if all was real

Thursday, 19 December 2013

елизас

и да е бяло до призрачност
          посегни към венеца
под безплътния звук 
          на арфа в тревите 
тръгни по пътека 
която така и не води на никъде 
          в килима от хълмове
върви и се спри 
щом арфата пусне следите ти
почакай за миг
други звуци 
          ще вплетат във косите ти
сърце 
          от изпредени нишки коприна 
после
          нищо
мъглата е моето сляпо докосване
звукът на шотландската гайда – 
          гласът ми прегракнал от нямото търсене
долината е живата рана
          в която кръвта е вода 
а тревите… 
          със цвят на очите ти…
а тревите… 
          са твоята нежност
разпиляна в несръчния бяг 
          на студения вятър
после
          нищо
даже дрипите знаят кога
          да мълчат и да чакат 
бунището

Thursday, 28 November 2013

тилт

от ръба на небето
надничат феникси

нататък е празно
докато не реша друго

няма как
да си тръгна без дъжд

събирам трохите магия
във джоб нарисуван
с тебешир на тротоара
и се радвам че праха
е полепнал по пръстите
няма време
колко секунди ми трябват
да ти кажа
обичам
те