Thursday, 21 July 2011

ягодово сладко


защо не спомена за другото
когато се докосваха стрелки
за часове секунди месеци години
не спомена за водопадите
не каза колко тихи са тревите
запази тайната за себе си
и каза да вървя между две вдишвания
остана мълчалив и мълчалива
докато стягах мислите си в атоми
защо не спомена за другото
не те виня
аз бих го премълчал без угризения
и питам без да искам лесен отговор
аз имам отговори
просто си говоря
за мекотата на водите
и колко са подобни на косата и
говоря си за цветовете на пътеките
които я рисуват във ръцете ми
защо не спомена за огледалото
което ме познава по-различен
не спомена че е мълчание
това което лудостта копнее
не спомена че е измислено
мученето на идиота в мене
не спомена за диамантите в краката ми
и предполагам за това е суматохата
но всъщност
няколко тръстики се отместиха
и две весла потънаха в мълчание